Användarvillkor

1. Opticcolors ansvarar inte för skador orsakade av felaktig tillämpning av produkter. Konsumenten accepterar härmed användarhandboken för att sätta in / ut linser och läsa dem.

2. Opticcolors garanterar att varorna uppfyller de rimliga kraven på sundhet och / eller användbarhet och specifikationen som anges i erbjudandet.

3. Leveranser av varor betalas med uttrycklig beställning, om inte annat avtalats mellan Opticcolors och konsumenten.

4. Opticcolors kommer när det är möjligt noggrant att hantera utförandet av beställningar för varor.

4.2 Leveransorten är den bostadsadress för den konsument som senast tillkännagavs Opticcolors, om inte annat avtalats.

4.3 Opticcolors kommer att utföra accepterade beställningar med bekväm hastighet minst inom tio arbetsdagar. Om leveransen är tillfällig slut, eller försenas av andra skäl, eller om en beställning inte eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att få ett meddelande senast tre arbetsdagar efter beställningen. I så fall har konsumenten rätt att avboka beställningen utan kostnader.

4.4 Risken för skada och / eller förlust av leveransen av Opticcolors med posten är Opticcolors inte ansvarig för.

5. Opticcolors är inte ansvarig för materiell skada och / eller immateriell skada till följd av att du bär på de linser som beställts via denna webbplats.

5.1 Vid köp Opticcolors produkter accepterar konsumenten risken för väsentlig skada och immateriell skada och ansvarar för ekonomiska konsekvenser av skada.

5.2 Du behöver tillstånd från en kontaktlinsspecialist för att använda dessa kontaktlinser.

6. De skulder som betalas av konsumenten måste betalas 100% före leveransen.